وایرال ( viral ) چیست؟ در دنیای امروز چه نقشی دارد؟

وایرال ( viral ) چیست؟ در دنیای امروز چه نقشی دارد؟
نگاهی ساده تر به معنای کلمه وایرال و انواع استفاده آن در اینترنت و دنی...